Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de
breedste zin van het woord opleveren.